SIAPA YANG BOLEH MENJADI PENDERMA ORGAN?

Tiada had kepada sesiapa yang ingin menjadi penderma organ. Bayi yang baru lahir hinggalah warga emas boleh menjadi penderma organ. Sekiranya berusia kurang 18 tahun, anda perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga. Kalau berusia 18 tahun dan ke atas, anda boleh mendapatkan kad sebagai penderma organ. Pastikan hasrat anda itu diketahui oleh ahli keluarga….