KETAHUI KAWASAN HOTSPOT DENGGI

“Sistem iDengue Untuk Komuniti” merupakan satu platform untuk menyebarkan maklumat denggi terkini di Malaysia kepada orang awam. Maklumat dalam sistem ini dikemaskini setiap hari. http://idengue.remotesensing.gov.my/idengue/index.php Program ini yang diasaskan oleh WHO dan dilaksanakan di Malaysia bagi menggerakkan  pelbagai sektor komuniti untuk menangani isu denggi dalam komuniti setempat.